อบรมประกันวินาศภัยพื้นฐาน

BY GLOBAL CAPITAL BROKER

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น Register Now

Organized by

GCB | SSUP


ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ว.วิโรจน์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกันวินาศภัยพื้นฐาน สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและต้องการได้รับความรู้ประกันวินาศภัยเพิ่มเติม

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หัวข้อการอบรม

ประกันวินาศภัยพื้นฐาน

Motor Insurance

ประกันภัยรถยนต์

Fire Insurance

ประกันอัคคีภัย

Health Insurance and PA

ประกันภัยสุขภาพ และประภัยอุบัติเหตุ

วิทยากร

โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย

กำหนดการ

จัดอบรมโครงการหลักสูตรประกันวินาศภัยพื้นฐาน

 • 14.00-14.30ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน
 • 14.30-15.30บรรยายหัวข้อ "ประกันภัยรถยนต์" โดยวิทยากรบริษัทประกันภัย
 • 15.30-15.45พักเบรก
 • 15.45-16.45บรรยายหัวข้อ "ประกันอัคคีภัย และ ประกันสุขภาพ+PA" โดยวิทยากรบริษัทประกันภัย
 • 16.45-17.00เปิดให้ผู้เข้าอบรมสอบถามข้อสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็น

สอบถามเพิ่มเติม

Contact Us

 • บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด 89/1 อาคาร ว.วิโรจน์
  ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
 • คุณรุ่งนารี Tel. 085-484-3980
  คุณนันทวัน Tel. 085-660-7456
 • info@globalcapitalbroker.com

Register

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม