Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

สมัครนายหน้าประกันวินาศภัย

หากท่านมีความสนใจร่วมงานกับเรา บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด ในฐานนะนายหน้าฝึกหัด หรือมืออาชีพ บริษัทฯ ยินดีต้อนรับและเปิดรับสมัครทุกท่านที่ประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้และผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยเรามีทีมงานฝ่ายการตลาดเป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่หลักในการดูแล สนับสนุนตัวแทน เริ่มตั้งแต่การสมัครเป็นตัวแทน การอบรมความรู้ และพัฒนาทักษะของตัวแทน พร้อมทั้งกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ตัวแทนมีความรู้ด้านสินค้าและบริการของบริษัทฯ จนมีความพร้อมและสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจ

คุณสมบัติทั่วไป

  • ต้องการประกอบอาชีพที่ให้อิสระ รักงานบริการและงานขาย
  • ต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่า สามารถสร้างรายได้เท่าที่ต้องการ
  • มีความมุ่งมั่น ต้องการประสบความสำเร็จ

เอกสารประกอบการเป็นนายหน้า

  • ใบสมัครนายหน้า
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว (1ใบ)
  • ใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย

ดาวน์โหลดใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัยCONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.