Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

การชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสดกับพนักงานบริการของบริษัทเรา หรือชำระด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่

ท่านสามารถชำระเงินสดกับพนักงานบริการของเราหรือแมสเซ็นเจอร์ โดยท่านจะได้รับกรมธรรม์และใบเสร็จการชำระเงินทันที ซึ่งทางพนักงานของเราได้จัดเตรียมไว้สำหรับท่านเรียบร้อยแล้ว ชำระเงินสดด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ 89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-660-8911 คลิ๊กที่นี้ ! (เพื่อดูรายละเอียดที่อยู่สำนักงานใหญ่)

สั่งจ่ายเช็ค

ท่านสามารถสั่งจ่ายเช็ค โดยต้องขีดคร่อมเช็คเข้าบัญชี AC PAYEE ONLY และสั่งจ่ายในนามบริษัทของผู้รับประกันภัย

ชำระผ่านบัตรเครดิต

ท่านสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตกับบริษัทประกันภัย หรือบริษัทโกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์จำกัด (โดยังคงได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆกับทางบริษัทเราเหมือนเดิม)

การผ่อนชำระเป็นงวดกับเรา

บริษัทเราอำนวนความสะดวกให้ท่านสามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยท่านสามารถผ่อนชำระเป็นงวดได้ทั้งหมด 3 งวด ซึ่งทางเราจะให้ตารางการชำระเบี้ยประกันภัยที่ระบุงวด, จำนวนเงินที่ต้องชำระและวันที่ครบกำหนดชำระ

โอนเงินเข้าบัญชี

ท่านสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทเรา ชื่อบัญชี บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

ธนาคาร: กรุงเทพ
ประเภท: กระแสรายวัน
สาขา: สำนักงานใหญ่
เลขที่บัญชี: 101-3-40744-8
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
ประเภท: กระแสรายวัน
สาขา: อนุสาวรีย์
เลขที่บัญชี: 034-3-08415-3
ธนาคาร: กสิกรไทย
ประเภท: กระแสรายวัน
สาขา: พัฒน์พงศ์
เลขที่บัญชี: 018-1-09244-0
ธนาคาร: กรุงไทย
ประเภท: กระแสรายวัน
สาขา: ถนนอโศก-ดินแดง
เลขที่บัญชี: 056-6-02450-0

หมายเหตุ: หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่ Fax: 02-354-0071
หรือโทรแจ้งที่ Tel: 085-484-3980, 085-660-7456 หรืออีเมลมาที่ info@globalcapitalbroker.comCONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.