บริษัท โกลบอล แคปปิตอล โบรกเกอร์ จำกัด, Global Capital Broker Co., Ltd, แคมเปญ เทเวศประกันภัย 2 ประเภท 2 เพิ่มความคุ้มครองการซ่อมฝ่ายถูก 

Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

PROMOTION & CAMPAIGN

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

เทเวศคุ้มกัน ประเภท 2 เพิ่มความคุ้มครองการซ่อมฝ่ายถูก

สำหรับรถเก๋ง/กระบะ4ประตู, รถกระบะบรรทุก(ไม่เกิน4ตัน), รถตู้(ไม่เกิน15ที่นั่ง), อายุรถตั้งแต่ 2-15 ปี

เงื่อนไขความคุ้มครอง:

  • คุ้มครองจัดซ่อมความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย 100,000 บาท กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการถูกชน (เฉพาะกรณีเป็นฝ่ายถูก และแจ้งทะเบียนรถคู่กรณีได้)
  • คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย หรือไฟไหม้ จำนวน 200,000 บาท

รายการเบี้ยสุทธิเบี้ยรวมภาษีอากร
เก๋ง/กระบะ4ประตู3,9094,199.75
รถกระบะบรรทุก(ไม่เกิน4ตัน)6,0496,499
รถตู้(ไม่เกิน15ที่นั่ง)8,3778,999.77

หมายเหตุ:

  • อัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับรถใช้งานส่วนบุคคล และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรถยนต์รับจ้าง รถให้เช่า รถแต่ง รถดัดแปลง รถขนส่ง

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่า่งกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท/ครั้ง
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์ไม่มี
2.2 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้200,000
3. รถยนต์เสียหายต่อรถยนต์-แบบคุ้มครองเทเวศคุ้มกัน
3.1 ความเสียหายจากการถูกชน (เป็นฝ่ายถูก ซ่อมทุกกรณี)100,000
4. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
4.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล(ร.ย.01)100,000 บาท/คน/ครั้ง
4.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 5คน100,000 บาท/คน/ครั้ง
4.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)300,000 บาท/ครั้ง

โทรหาเราตอนนี้ (โทรสายด่วน)

085-484-3980, 085-660-7456

ติดต่อเรา (ส่งข้อความฟรี)

Send us a message

เช็คเบี้ยประกันฟรี

เช็คเบี้ยออนไลน์ทันที


CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.