บริษัท โกลบอล แคปปิตอล โบรกเกอร์ จำกัด, Global Capital Broker Co., Ltd, แคมเปญ สามัคคีประกันภัย 1 สำหรับรถ ISUZU D-MAX 

Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

PROMOTION & CAMPAIGN

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

สำหรับรถ ISUZU D-MAX

ทุนประกันอายุรถเบี้ยรวม(ซ่อมห้าง)
260,000-550,0004-5ปี15,418 ปกติ17,000
560,000-850,0002-3ปี15,871 ปกติ17,500

ความคุ้มครองสำหรับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 One Range One Price (OROP)

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่า่งกาย หรืออนามัย1,000,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท/ครั้ง
2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์ไม่เกินทุนประกัน
2.2 รถยนต์สูญหาย-ไฟไหม้ไม่เกินทุนประกัน
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล(ร.ย.01)100,000 บาท/คน/ครั้ง
3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 5คน100,000 บาท/คน/ครั้ง
3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)200,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ:

  • ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ รวมอุปกรณ์ตกแต่ง (บริษัทให้ความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท เฉพาะรายการที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเท่านั้น)
  • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้สำหรับรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า เท่านั้น
  • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ไม่รวม พ.ร.บ.

โทรหาเราตอนนี้ (โทรสายด่วน)

085-484-3980, 085-660-7456

ติดต่อเรา (ส่งข้อความฟรี)

Send us a message

เช็คเบี้ยประกันฟรี

เช็คเบี้ยออนไลน์ทันที


CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.