บริษัท โกลบอล แคปปิตอล โบรกเกอร์ จำกัด, Global Capital Broker Co., Ltd, แคมเปญ ทิพยประกันภัย 3+ เฉพาะรหัสรถ 110, 210 และ 320 

Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

PROMOTION & CAMPAIGN

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3Plus

เฉพาะรหัสรถ 110, 210 และ 320

ทุนประกันรหัสรถเบี้ยรวม
100,0001106,500
100,000210,3206,500
200,0001107,500
200,000210,3207,500
300,0001108,500
300,000210,3208,500
400,0001109,300
500,00011010,000
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่า่งกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.500,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก1,000,000 บาท/ครั้ง
2. ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
2.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร100,000
2.2 ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร50,000
2.3 การประกันตัวผู้ขับขี่200,000
ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร 5คน(110,210)และ 2คน(320)

โทรหาเราตอนนี้ (โทรสายด่วน)

085-484-3980, 085-660-7456

ติดต่อเรา (ส่งข้อความฟรี)

Send us a message

เช็คเบี้ยประกันฟรี

เช็คเบี้ยออนไลน์ทันที


CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.