บริษัท โกลบอล แคปปิตอล โบรกเกอร์ จำกัด, Global Capital Broker Co., Ltd, แคมเปญ กรุงเทพประกันภัย ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) 

Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

PROMOTION & CAMPAIGN

ตารางความคุ้มครอง PACKAGE PA

ข้ออตกลงคุ้มาครอง/ผลประโยชน์แผน 1แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1.เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตาทุพพลภาถาวร(อบ.1)200,000300,000400,000500,0001,000,000
2. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง20,00030,00040,00050,000100,000
3. การถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย200,000300,000400,000500,000500,000
4. การขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์100,000250,000350,000500,000500,000
5. การชดเชยผลประโยชน์เงินสดรายวัน(สูงสุด 200 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)200/วัน300/วัน400/วัน500/วัน1,000/วัน
6. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุในที่สาธารณะเป็น 2 เท่าของข้อ 1400,000600,000800,0001,000,0002,000,000
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ20,00020,00020,00020,00020,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์/ ปี6478981,1491,4002,454
ข้ออตกลงคุ้มาครอง/ผลประโยชน์แผน 1แผน 2 แผน 3
1.เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตาทุพพลภาถาวร(อบ.1)200,000300,000400,000
2. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง20,00030,00040,000
3. การถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย200,000300,000400,000
4. การขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์100,000250,000350,000
5. การชดเชยผลประโยชน์เงินสดรายวัน(สูงสุด 200 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)200/วัน300/วัน400/วัน
6. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุในที่สาธารณะเป็น 2 เท่าของข้อ 1400,000600,000800,000
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ20,00020,00020,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์/ ปี6478981,149
ข้ออตกลงคุ้มาครอง/ผลประโยชน์ แผน 4 แผน 5
1.เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตาทุพพลภาถาวร(อบ.1)500,0001,000,000
2. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง50,000100,000
3. การถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย500,000500,000
4. การขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์500,000500,000
5. การชดเชยผลประโยชน์เงินสดรายวัน(สูงสุด 200 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)500/วัน1,000/วัน
6. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุในที่สาธารณะเป็น 2 เท่าของข้อ 11,000,0002,000,000
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ20,00020,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์/ ปี1,4002,454

หมายเหตุ 1เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีอากรแล้ว
หมายเหตุ 2คุ้มครองอายุตั้งแต่ 16-60 ปี ณ วันที่เริ่มเอาประกันภัย และสามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
หมายเหตุ 3การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุพิเศษ หมายถึง ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความสูญเสียอันก่อให้ เกิดสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
  • ไฟไหม้โรงมหรสพ โรงละคร โรงแรม หรืออาคาร สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นต์ อาคารเช่า ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณ ที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุ หรือ
  • อุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรือรถโดยสารประจำทางที่ได้ รับอนุญาตให้รับส่งผู้โดยสารในเส้นทางประจำ และมี ลักษณะตามข้อบังคับที่ทางกรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ในฐานะผู้โดยสารหรือ
  • อุบัติเหตุเกิดแก่ลิฟต์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยกำลังโดยสารอยู่ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง)
หมายเหตุ 4อาชีพที่รับประกันภัยต้องปฏิบัติงานในสำนักงานหรือมีอาชีพ ที่ต้องออกนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว และหรืออาชีพช่างที่มี ความชำนาญและทักษะที่มีการใช้เครื่องจักรกลเพียงเล็กน้อย

โทรหาเราตอนนี้ (โทรสายด่วน)

085-484-3980, 085-660-7456

ติดต่อเรา (ส่งข้อความฟรี)

Send us a message

เช็คเบี้ยประกันฟรี

เช็คเบี้ยออนไลน์ทันที


CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.