บริษัท โกลบอล แคปปิตอล โบรกเกอร์ จำกัด, Global Capital Broker Co., Ltd, แคมเปญ กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยโรคมะเร็ง 

Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

PROMOTION & CAMPAIGN

CANCER INSURANCE

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับคุณ

รับค่าสินไหมทดแทนทันที 100%
เพียงนำหลักฐานทางการแพทย์มายืนยันการเป็นมะเร็งครั้งแรก ไม่ว่าในระยะใด หลังเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 90 วัน
มั่นใจ...ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดไป
เบี้ยประกันภัยคงที่ไม่เพิ่มตามอายุและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดโรคมะเร็ง
คุ้มครอง คุ้มค่า
มอบความคุ้มครองให้อุ่นใจได้ทั้งครอบครัว ด้วยส่วนลดเบี้ยประกันภัย 5% ทันที เมื่อซื้อความคุ้มครองในแผนเดียวกันกับผู้เอาประกันเพิ่มให้คู่สมรสและ/หรือ บุตร
คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 65 ปี
สำหรับท่านผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี (ในวันสมัคร) สามารถรับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องได้จนถึงอายุ 65 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เพียงกรอกข้อมูลลงในใบแจ้งความประสงค์เอาประกันภัยส่งกลับมายังบริษัทฯ ความคุ้มครองจะเริ่มทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ตารางผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย (ต่อปี)

แผนทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัยสำหรับแต่ละช่วงอายุ
10-3435-4445-5455-60
1100,0004509201,6702,440
2200,0009101,8403,3504,880
3300,0001,3702,7605,0307,370
4400,0001,8203,6806,7109,770
5500,0002,2804,6008,39012,220
61,000,0004,5609,20016,78024,450
แผนทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัยสำหรับแต่ละช่วงอายุ
10-3435-44
1100,000450920
2200,0009101,840
3300,0001,3702,760
4400,0001,8203,680
5500,0002,2804,600
61,000,0004,5609,200

แผนทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัยสำหรับแต่ละช่วงอายุ
45-5455-60
1100,0001,6702,440
2200,0003,3504,880
3300,0005,0307,370
4400,0006,7109,770
5500,0008,39012,220
61,000,00016,78024,450

หมายเหตุ:

  1. เบี้ยประกันภัย จะคิดจากอัตราเมื่อเริ่มเอาประกันและคงที่ตลอดไปไม่เพิ่มตามอายุและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดโรคมะเร็ง
  2. อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีอากรแล้ว
  3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
  4. เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดของความคุ้มครองเงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อยกเว้น: มะเร็งที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย โรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V และมะเร็งผิวหนัง

โทรหาเราตอนนี้ (โทรสายด่วน)

085-484-3980, 085-660-7456

ติดต่อเรา (ส่งข้อความฟรี)

Send us a message

เช็คเบี้ยประกันฟรี

เช็คเบี้ยออนไลน์ทันที


CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.