บริษัท โกลบอล แคปปิตอล โบรกเกอร์ จำกัด, Global Capital Broker Co., Ltd, แคมเปญ ประกันคุ้มภัย 1 สำหรับยี่ห้อTOYOTA FORTUNER 

Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

PROMOTION & CAMPAIGN

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

สำหรับยี่ห้อTOYOTA FORTUNER

รหัส 110 (ไม่ระบุชื่อ) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ขนาดเครื่องเกิน 2,000 ซีซี

อายุ 2 ? 7 ปี สำหรับซ่อมอู่ประกัน

อายุรถทุนประกันเบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)
2 ปี680,000-1,050,00013,82713,472 ปกติ14,854.81
3 ปี640,000-1,000,00013,82713,472 ปกติ14,854.81
4 ปี610,000-980,00013,82713,472 ปกติ14,854.81
5 ปี520,000-910,00013,82713,472 ปกติ14,854.81
6 ปี510,000-840,00013,82713,472 ปกติ14,854.81
7 ปี490,000-790,00013,82713,472 ปกติ14,854.81

อายุ 2 ? 7 ปี สำหรับซ่อมอู่ห้าง

>
อายุรถทุนประกันเบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)
2 ปี680,000-1,100,0014,75814,380 ปกติ15,855.26
3 ปี640,000-1,100,00014,75814,380 ปกติ15,855.26
4 ปี610,000-1,050,00014,75814,380 ปกติ15,855.26
5 ปี520,000-990,00014,75814,380 ปกติ15,855.26
6 ปี510,000-870,00014,75814,380 ปกติ15,855.26
7 ปี490,000-800,00014,75814,380 ปกติ15,855.26

หมายเหตุ:

  • เบี้ยประกันภัยสุทธิ = เบี้ยที่ไม่รวม พ.ร.บ.
  • เบี้ย พ.ร.บ. สุทธิ 600 บาท รวมภาษีและอากร 645.21 บาท
  • เบี้ยรวม พ.ร.บ. = เบี้ยรวม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร
  • ทุนประกันต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของราคารถ

ความคุ้มครองซ่อมอู่ซ่อมห้าง
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. (บาท/คน)500,0001,000,000
(บาท/ครั้ง)10,000,00010,000,000
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)1,000,0002,500,000
ความเสียหายส่วนแรก--
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์จำนวนเงินเอาประกันภัยจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.1.1 ความเสียหายส่วนแรก--
2.2 รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้จำนวนเงินเอาประกันภัยจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ผู้ขับขี่ 1 คน (บาท/คน)50,000100,000
ผู้โดยสาร 6 คน (บาท/คน)50,000100,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน)50,000100,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง)200,000300,000

โทรหาเราตอนนี้ (โทรสายด่วน)

085-484-3980, 085-660-7456

ติดต่อเรา (ส่งข้อความฟรี)

Send us a message

เช็คเบี้ยประกันฟรี

เช็คเบี้ยออนไลน์ทันที


CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.