บริษัท โกลบอล แคปปิตอล โบรกเกอร์ จำกัด, Global Capital Broker Co., Ltd, แคมเปญ ประกันคุ้มภัย 1 สำหรับยี่ห้อ MAZDA BT 50 

Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

PROMOTION & CAMPAIGN

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

สำหรับยี่ห้อ MAZDA BT 50

รถ MAZDA BT-50 รหัส110, 320 (ไม่เกิน 3 ตัน)

ซ่อมอู่ประกัน 2-10 ปี

รหัสทุนประกันเบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)
110220,000 - 860,00013,031.0012,696 ปกติ13,999.88
320 ไม่เกิน 3 ตัน160,000 ? 570,00013,031.0012,696 ปกติ13,999.88

ซ่อมอู่ห้างประกัน 2-5 ปี

รหัสทุนประกันเบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)
110290,000 - 860,00014,008.0013,649 ปกติ15,049.55
320 ไม่เกิน 3 ตัน240,000 ? 570,00014,008.0013,649 ปกติ15,049.55

หมายเหตุ:

  • เบี้ยประกันภัยสุทธิ = เบี้ยที่ไม่รวม พ.ร.บ
  • ใช้กับรถ Pick-up ยี่ห้อ / รุ่น MAZDA BT-50 เท่านั้น
  • อู่ห้างรับอายุรถ 2-5 ปี อู่ประกันรับอายุรถ 2-10 ปี
  • ทุนประกันต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของราคา ณ ปัจจุบัน
  • เบี้ยประกันตามแนบไม่สามารถใช้กับรถบรรทุกติดตู้ทึบ เช่น ตู้แห้ง หรือตู้เย็น หรือ ติดตั้งคอกสูงกว่าหัวเก๋ง
  • รหัส 110 เบี้ยพรบ. สุทธิ 600 บาท เบี้ยพรบ. รวมภาษีอากร 645.21 บาท
    รหัส 320 เบี้ยพรบ. สุทธิ 900 บาท เบี้ยพรบ. รวมภาษีอากร 967.28 บาท
  • สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น

ความคุ้มครองซ่อมอู่ และซ่อมห้าง
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. (บาท/คน)500,000
(บาท/ครั้ง)10,000,000
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)1,000,000
ความเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์จำนวนเงินเอาประกันภัย
2.1.1 ความเสียหายส่วนแรก-
2.2 รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้จำนวนเงินเอาประกันภัย
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ผู้ขับขี่ 1 คน (บาท/คน)50,000
ผู้โดยสาร 6 คน (บาท/คน)50,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน)50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง)200,000

โทรหาเราตอนนี้ (โทรสายด่วน)

085-484-3980, 085-660-7456

ติดต่อเรา (ส่งข้อความฟรี)

Send us a message

เช็คเบี้ยประกันฟรี

เช็คเบี้ยออนไลน์ทันที


CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.