บริษัท โกลบอล แคปปิตอล โบรกเกอร์ จำกัด, Global Capital Broker Co., Ltd, แคมเปญ ประกันคุ้มภัย 1 สำหรับยี่ห้อ ISUZU D-MAX (รหัส 110, 320) 

Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

PROMOTION & CAMPAIGN

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

สำหรับยี่ห้อ ISUZU D-MAX (รหัส 110, 320)

ซ่อมห้าง 2 ? 5 ปี

รหัสทุนประกันเบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)
110350,000 ? 920,00013,176.0012,837 ปกติ14,155.03
320260,000 ? 500,00012,876.0012,545 ปกติ13,832.96

ซ่อมอู่ประกัน 2 ? 10ปี

รหัสทุนประกันเบี้ยสุทธิเบี้ยรวม (ภาษี+อากร)
110240,000 ? 870,00012,246.0011,930 ปกติ13,155.65
320170,000 ? 500,00011,946.0011,639 ปกติ12,833.58

หมายเหตุ:

  • เบี้ยประกันภัยสุทธิ = เบี้ยที่ไม่รวม พ.ร.บ
  • เบี้ยรวม = เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร ไม่รวมพรบ.
  • เบี้ยพรบ.รหัส 110 สุทธิ 600 รวมภาษีอากร 645.21 รหัส 320 สุทธิ 900 รวมภาษีอากร 967.28
  • ทุนประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของราคารถ ณ ปัจจุบัน
  • อัตราเบี้ยประกันภัยคุ้มครองรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่ม มูลค่าไม่เกิน 20,000 .- บาท โดยต้องแจ้งรายละเอียดอุปกรณ์ดังกล่าวให้บริษัทฯทราบ ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม แคปร่า, คาร์บอน, ตู้ติดทึบ เช่น ตู้แห้ง ตู้เย็น หรือ ติดตั้งคอกสูงกว่าหัวเก๋ง
  • สำหรับรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น

ความคุ้มครองซ่อมอู่ และซ่อมห้าง
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. (บาท/คน)500,000
(บาท/ครั้ง)10,000,000
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)1,000,000
ความเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์จำนวนเงินเอาประกันภัย
2.1.1 ความเสียหายส่วนแรก-
2.2 รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้จำนวนเงินเอาประกันภัย
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ผู้ขับขี่ 1 คน (บาท/คน)50,000
ผู้โดยสาร 6 คน (บาท/คน)50,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน)50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง)200,000

โทรหาเราตอนนี้ (โทรสายด่วน)

085-484-3980, 085-660-7456

ติดต่อเรา (ส่งข้อความฟรี)

Send us a message

เช็คเบี้ยประกันฟรี

เช็คเบี้ยออนไลน์ทันที


CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.