บริษัท โกลบอล แคปปิตอล โบรกเกอร์ จำกัด, Global Capital Broker Co., Ltd, แคมเปญ เมืองไทยประกันภัย เมืองไทย ปั่นดี ยกกำลัง8 

Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

PROMOTION & CAMPAIGN

เมืองไทย ปั่นดี ยกกำลัง8

เพื่อนรัก..นักปั่น ให้ความคุ้มครองสูงถึง 8 อย่าง

ทุนประกันสำหรับรถจักรยานมีให้เลือก 3 แบบคือ

ทุนประกันเบี้ยประกัน
15,0001,388
25,0001,588
35,0001,788

เงื่อนไขการรับประกันภัย:

  • อายุ: ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 16-65 ปี โดยใช้ปีเกิดเทียบกับปีที่ตกลงทำประกันภัย
  • อายุรถจักรยาน: 1-3 ปี
  • อาชีพ: ไม่รับประกันอาชีพดังต่อไปนี้ พนักงานส่งเอกสาร / คนขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง / พนักงานขับรถรับจ้างทั่วไป หรือรถโดยสารประจำทาง, รถแท๊กซี่ / คนงานก่อสร้าง / กรรมกร / ลูกเรือ / ชาวประมง

ความคุ้มครองแบบที่1แบบที่2แบบที่3
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ1) (ไม่รวามการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนาและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)100,000100,000100,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (อ.บ.1)(จ่ายเพิ่มจากข้อ1อีก)200,000200,000200,000
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนาและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)10,00010,00010,000
4. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือนามัยของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่อคน/ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)10,00010,00010,000
5. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)10,00010,00010,000
6. ผลประโยชน์ความคุ้มครองรถจักรยานยนเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย15,00025,00035,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วัน / ครั้ง)500500500
8. บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน (Roadside Assistance Service)ตามเงื่อนไขบริการ
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์)1,3881,5881,788
ความคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ1) (ไม่รวามการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนาและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
แบบที่1
100,000
แบบที่2
100,000
แบบที่3
100,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (อ.บ.1)(จ่ายเพิ่มจากข้อ1อีก)
แบบที่1
200,000
แบบที่2
200,000
แบบที่3
200,000
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนาและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
แบบที่1
10,000
แบบที่2
10,000
แบบที่3
10,000
4. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือนามัยของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่อคน/ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
แบบที่1
10,000
แบบที่2
10,000
แบบที่3
10,000
5. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
แบบที่1
10,000
แบบที่2
10,000
แบบที่3
10,000
6. ผลประโยชน์ความคุ้มครองรถจักรยานยนเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย
แบบที่1
15,000
แบบที่2
25,000
แบบที่3
35,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วัน / ครั้ง)
แบบที่1
500
แบบที่2
500
แบบที่3
500
8. บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน (Roadside Assistance Service)
ตามเงื่อนไขบริการ
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์)
แบบที่1
1,388
แบบที่2
1,588
แบบที่3
1,788

โทรหาเราตอนนี้ (โทรสายด่วน)

085-484-3980, 085-660-7456

ติดต่อเรา (ส่งข้อความฟรี)

Send us a message

เช็คเบี้ยประกันฟรี

เช็คเบี้ยออนไลน์ทันที


CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.