บริษัท โกลบอล แคปปิตอล โบรกเกอร์ จำกัด, Global Capital Broker Co., Ltd, แคมเปญ เมืองไทยประกันภัย 1 Fahsai Save Save Pick-up 

Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

PROMOTION & CAMPAIGN

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

Fahsai Save Save Pick-Up

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สำหรับรถกระบะที่จดทะเบียน รหัส 110 และ 320 เท่านั้น

Rate I: TOYOTA (HILUX VIGO, HILUX REVO) / MITSUBISHI TRITON

F3201D (ซ่อมห้าง: จดกระบะ 320) และ F1101D (ซ่อมห้าง: จดเก๋ง 110) อายุรถ 2-5ปี
ราคาทุนประกันเบี้ยสุทธิเบี้ยรวมภาษี/อากร
100,000 - 500,00017,22115,744 ปกติ 18,500.30
510,000 - 1,000,00018,61717,021 ปกติ 20,000.44
F3201G (ซ่อมอู่: จดกระบะ 320) และ F1101G (ซ่อมอู่: จดเก๋ง 110) อายุรถ 2-10ปี
ราคาทุนประกันเบี้ยสุทธิเบี้ยรวมภาษี/อากร
100,000 - 500,00013,87012,681 ปกติ 14,900.82
510,000 - 1,000,00014,80013,532 ปกติ 15,900.20

Rate II: ISUZU D-MAX / NISSAN (FRONTIER, FRONTIER NAVARA / MAZDA (BT 50, BT 50 PRO) / FORD RANGER / CHEVROLET COLORADO

F3202D (ซ่อมห้าง: จดกระบะ 320) และ F1102D (ซ่อมห้าง: จดเก๋ง 110) อายุรถ 2-5ปี
ราคาทุนประกันเบี้ยสุทธิเบี้ยรวมภาษี/อากร
100,000 - 500,00015,73214,383.53 ปกติ 16,900.65
510,000 - 1,000,00016,66215,234 ปกติ 17,900.03
F3202G (ซ่อมห้าง: จดกระบะ 320) และ F1102G (ซ่อมห้าง: จดเก๋ง 110) อายุรถ 2-10ปี
ราคาทุนประกันเบี้ยสุทธิเบี้ยรวมภาษี/อากร
100,000 - 500,00012,93911,830 ปกติ 13,900.37
510,000 - 1,000,00013,87012,681 ปกติ 14,900.82

เงื่อนไขการรับประกันภัย:

  • รับเฉพาะรายการรถยนต์ที่ระบุข้างต้นเท่านั้น
  • ลักษณะการใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (โดยใช้รหัส 110 และ 320) เท่านั้น
  • เบี้ยประกันภัยข้างต้น ยังไม่รวม พ.ร.บ.
  • ซ่อมอู่ รับรถอายุ 2-10 ปี ซ่อมห้าง รับรถอายุ 2-5 ปี
  • ระยะเวลา Campaign นี้ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จนถึง 31 ธันวาคม 2558
  • กำหนดทุนประกันรถยนต์ที่ 80% ของราคาตลาด
  • ทุนประกันภัยที่กำหนดแบ่งเป็นช่วงละ 10,000 กรณีคำนวณ 80% แล้ว ทุนประกันไม่พอดีหลัก 10,000 ให้ใช้ช่วงทุนที่ใกล้เคียง
  • ใช้กับประกันรายใหม่เท่านั้น รวมถึงงานต่ออายุในปีถัดไปสำหรับ Campaign นี้เท่านั้น
  • ห้ามไม่ให้ใช้อัตรานี้กับรถกระบะบรรทุกติดตู้ทึบ เช่นตู้แห้ง หรือตู้เย็น หรือติดตั้งหลังคา คอกสูงเกินหัวเก๋ง
  • คุ้มครองภัยก่อการร้าย และคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท

ความคุ้มครองประเภท 1
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวิต (บาท/คน)1,000,000
ของบุคคลภายนอก (รวมผู้โดยสารในรถประกัน) (บาท/ครั้ง)10,000,000
1.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก5,000,000
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันตามทุนประกัน
2.2 กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ตามทุนประกัน
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) (บาท/คน)100,000
2. ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) (บาท/คน)100,000
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท/ครั้ง)300,000
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)
รหัสรถ 1107 ที่นั่ง
รหัสรถ 320 (กระบะ)3 ที่นั่ง

โทรหาเราตอนนี้ (โทรสายด่วน)

085-484-3980, 085-660-7456

ติดต่อเรา (ส่งข้อความฟรี)

Send us a message

เช็คเบี้ยประกันฟรี

เช็คเบี้ยออนไลน์ทันที


CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.