บริษัท โกลบอล แคปปิตอล โบรกเกอร์ จำกัด, Global Capital Broker Co., Ltd, แคมเปญ ประกันคุ้มภัย 1 TOYOTA VIOS, YARIS, AVANZA 2-3 ปี 

Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

PROMOTION & CAMPAIGN

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

สำหรับรถยนต์ TOYOTA VIOS, YARIS, AVANZA 2-3 ปี (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รหัส 110 กลุ่ม 5)

ทุนประกันภัยเบี้ยสุทธิเบี้ยรวมภาษีอากร
300,000-450,00015,00014,614 ปกติ16,114.20
460,000-570,00015,50015,100 ปกติ16,651.34

หมายเหตุ:

  • เบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น
  • เบี้ยประกันภัยนี้ เป็นแบบซ่อมอู่ห้าง
  • ทุนประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของราคารถยนต์ (Red Book)
  • อัตราเบี้ยประกันภัยคุ้มครองรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่ม มูลค่าไม่เกิน 20,000.- บาท โดยต้องแจ้งรายละเอียดอุปกรณ์ดังกล่าวให้บริษัทฯทราบ

ความคุ้มครอง
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่า่งกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.1,000,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก2,500,000 บาท/ครั้ง
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์ตามทุนประกัน
2.2 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ตามทุนประกัน
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000 บาท/คน
3.2 ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท/คน
3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท/ครั้ง
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 7ที่นั่ง

โทรหาเราตอนนี้ (โทรสายด่วน)

085-484-3980, 085-660-7456

ติดต่อเรา (ส่งข้อความฟรี)

Send us a message

เช็คเบี้ยประกันฟรี

เช็คเบี้ยออนไลน์ทันที


CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.