บริษัท โกลบอล แคปปิตอล โบรกเกอร์ จำกัด, Global Capital Broker Co., Ltd, แคมเปญ ประกันคุ้มภัย 3 สำหรับรถเก๋ง(110) รถโดยสาร(12ที่นั่ง) รถบรรทุก(ไม่เกิน3ตัน) 

Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.

PROMOTION & CAMPAIGN

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

สำหรับรถเก๋ง(110), รถโดยสาร(12ที่นั่ง), รถบรรทุก(ไม่เกิน3ตัน)

รายการเบี้ยรวมภาษีอากร
รถเก๋ง(110)1,854.79
รถโดยสาร(12ที่นั่ง)2,817.65
รถบรรทุก(ไม่เกิน3ตัน)2,832.72

หมายเหตุ:

  • ประเภท 3 สำหรับรถใช้ส่วนบุคคล ยกเว้นรถรับจ้างหรือให้เช่า

ความคุ้มครอง
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่า่งกาย หรืออนามัย300,000 บาท/คน
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.10,000,000 บาท/ครั้ง
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน600,000 บาท/ครั้ง
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์ไม่คุ้มครอง
2.2 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล50,000 บาท/คน
3.2 ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท/คน
3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่100,000 บาท/ครั้ง

โทรหาเราตอนนี้ (โทรสายด่วน)

085-484-3980, 085-660-7456

ติดต่อเรา (ส่งข้อความฟรี)

Send us a message

เช็คเบี้ยประกันฟรี

เช็คเบี้ยออนไลน์ทันที


CONTACT

บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด

89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook

info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.

© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.